Alles over de binaire puzzel

Vijf jaar na de opmars van de nog steeds populaire Sudoku puzzel groeit op dit moment de binaire puzzel snel in populariteit. De binaire puzzel is niet de eerste nieuwe cijferpuzzel sinds de Sudoku, maar andere puzzels hebben nooit de populariteit van de Sudoku kunnen evenaren. Zo waren de verwachtingen van de Kakuro hooggespannen, maar het feit dat er bij deze puzzel gerekend moet worden maakt de Kakuro voor veel mensen toch een stuk minder interessant. De binaire puzzel heeft wel goede kansen om erg populair te worden. Er gelden slechts een paar eenvoudige regels, maar er zijn uiteenlopende denkwijzen nodig om de binaire puzzel op te lossen.

Op dit moment is de binaire puzzel vooral populair in Nederland en BelgiŽ. Toevallig is dit niet, de binaire puzzel zou namelijk bedacht zijn door een gepensioneerde informaticus uit BelgiŽ. Oorspronkelijk werd de naam Binairo gebruikt voor wat we nu kennen als de binaire puzzel.

De binaire puzzel dankt haar naam aan het binaire getalsysteem. Elk getal in dit stelsel bestaat enkel uit nullen en enen, precies de twee cijfers waaruit een binaire puzzel bestaat. Het getalstelsel dat wij in het dagelijks leven gebruiken is het decimale stelsel, waarin de cijfers van nul tot en met negen gebruikt worden. Computers werken echter met het binomiale systeem, geheugencellen van computers kunnen immers maar twee waarden aannemen. Deze twee waarden worden aangeduid met 0 en 1. De onderstaande tabel laat voor enkele getallen in het decimale stelsel zien hoe dit getal geschreven wordt in het binomiale stelsel.

Decimaal Binair
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
12 1100
100 1100100